x-functional

x-functional teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-functional x-fonksiyonel