factotum

factotum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factotum kâhya