factorization

factorization teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factorization çarpanlarına ayırma

factorization terimi için benzer kelimeler ve anlamları

prime factorization asal çarpanlara ayırma