factorially

factorially teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factorially factorially