factor xii

factor xii teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor xii faktör xii

factor xii terimi için benzer kelimeler ve anlamları

alfonso xii alfonso xii
benedict xii yarar xii
charles xii charles xii
clement xii öğe xii
innocent xii masum xii
john xii john xii
leo xii leo xii
louis xii louis xii
pius xii pius xii
gregory xii gregory xii
xii century xii yüzyıl
region xii magallanes bölge xii magallanes
xii th century xii yüzyıl
factor a factor faktör faktörü
abiotic factor abiyotik faktör
accelerator factor hızlandırıcı faktör
adhesive factor yapışkan faktörü
angiogenesis factor anjiyojenez faktörü
antihemophilic factor antihemofilik faktör
antihemorrhagic factor antihemorajik faktör
antinuclear factor antinükleer faktör
antipernicious anemia factor antipernicious anemi faktörü
atrial natriuretic factor atriyal natriüretik faktör
biotic factor biyotik faktör
capillary permeability factor kılcal geçirgenlik faktörü
castle's intrinsic factor kalenin iç faktörü
chill factor soğutma faktörü
christmas factor noel faktörü
citrovorum factor sitrovorum faktörü
clearing factor temizleme faktörü
clotting factor pıhtılaşma faktörü
coagulation factor pıhtılaşma faktörü
colony stimulating factor koloni uyarıcı faktör
colony-stimulating factor koloni uyarıcı faktör
common factor ortak faktör
corn factor mısır faktörü
corticotropin releasing factor kortikotropin salma faktörü
culture factor kültür faktörü
eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis eozinofil kemotaktik anafilaksi faktörü
extrinsic factor dış faktör
f factor f faktörü
f-factor f-faktör
factor faktör
factor analysis faktor analizi
factor cost faktör maliyeti
factor group faktör grubu
factor i faktör i
factor ii faktör ii
factor iii faktör iii
factor in faktör