factor viii

factor viii teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor viii faktör viii

factor viii terimi için benzer kelimeler ve anlamları

factor viii deficiency faktör viii eksikliği
called factor viii faktör viii denir
factor viii protein faktör viii proteini
recombinant factor viii product rekombinant faktör viii ürünü
factor viii levels faktör viii seviyeleri
factor viii concentrate faktör viii konsantresi
alexander viii alexander viii
benedict viii yardımsever viii
boniface viii boniface viii
charles viii charles viii
clement viii element viii
edward viii edward viii
henry viii henry viii
innocent viii masum viii
john viii john viii
leo viii leo viii
louis viii louis viii
michael viii michael viii
michael viii palaeologus michael viii palaeolog
pius viii pius viii
stephen viii stephen viii
urban viii kentsel viii
gregory viii gregory viii
king henry viii kral henry viii
viii century viii yüzyıl
factor a factor faktör faktörü
abiotic factor abiyotik faktör
accelerator factor hızlandırıcı faktör
adhesive factor yapışkan faktörü
angiogenesis factor anjiyojenez faktörü
antihemophilic factor antihemofilik faktör
antihemorrhagic factor antihemorajik faktör
antinuclear factor antinükleer faktör
antipernicious anemia factor antipernicious anemi faktörü
atrial natriuretic factor atriyal natriüretik faktör
biotic factor biyotik faktör
capillary permeability factor kılcal geçirgenlik faktörü
castle's intrinsic factor kalenin iç faktörü
chill factor soğutma faktörü
christmas factor noel faktörü
citrovorum factor sitrovorum faktörü
clearing factor temizleme faktörü
clotting factor pıhtılaşma faktörü
coagulation factor pıhtılaşma faktörü
colony stimulating factor koloni uyarıcı faktör
colony-stimulating factor koloni uyarıcı faktör
common factor ortak faktör
corn factor mısır faktörü
corticotropin releasing factor kortikotropin salma faktörü
culture factor kültür faktörü