factor in

factor in teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factor in faktör