factive

factive teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factive factive