factionalize

factionalize teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factionalize factionalize