factionalist

factionalist teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factionalist factionalist