factionalism

factionalism teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factionalism hizipçilik