factional

factional teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
factional fraksiyon