facticity

facticity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facticity olgusal gerçekliğinin

facticity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a practical facticity pratik bir kolaylık