facticity

facticity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facticity olgusal gerçekliğinin