fact-check

fact-check teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
fact-check aslında-çek