facsimile transmission

facsimile transmission teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facsimile transmission faks iletimi