facsimile machine

facsimile machine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facsimile machine faks makinesi