facsimile catalog

facsimile catalog teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facsimile catalog faks kataloğu