facs

facs teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facs facs