facr

facr teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facr facr