facon

facon teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facon facon

facon terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a façon bir façon
sans façon sans façon