facit

facit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facit facit

facit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

natura non facit saltum natura olmayan fasit saltum
facit-f facit-f