facioplegia

facioplegia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facioplegia facioplegia