facing tool

facing tool teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı