facing

facing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facing karşı