facing

facing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facing karşı

facing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

customer-facing müşteri karşılama
facing tool bakan araç
customer facing müşteri karşılama
facing away uzağa bakacak şekilde
facing page bakan sayfa
is facing yüzleşmek
forward facing ileriye dönük
client facing müşteri karşı karşıya
front-facing ön taraftaki
facing down aşağı bakacak
rear facing arkaya bakan
facing forward ileriye dönük
facing each other birbirleriyle yüzleşmek
we are facing yüzleşiyoruz
are facing karşı karşıya
consumer-facing tüketici dönük
facing out dışa dönük
facing away from uzak
facing upwards yukarı bakacak şekilde
when facing bakarken
challenges facing karşılaşılan zorluklar
facing you karşı karşıya
market-facing pazar bakan
spot facing spot kaplama
front-facing camera ön kamera
south facing güneye bakan
facing toward doğru bakacak şekilde
flange facing flanş kaplama
outward-facing dışa bakan
facing charges karşı karşıya kalan suçlamalar
internet-facing internet bakan
issues facing karşılaşılan sorunlar
facing downwards aşağı bakacak şekilde
facing extinction yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
user-facing kullanıcı dönük
facing material kaplama malzemesi
problems facing karşılaşılan sorunlar
facing machine bakan makine
facing problems sorunlarla karşılaşmak
side facing yandan bakan
clutch facing debriyaj cephesi
was facing karşı karşıyaydı
externally facing dışarıdan bakan
rear facing camera arka yüz kamerası
facing backwards geriye dönük
facing with ile karşı karşıya
stone facing taş kaplama
facing the public halka bakan
inward-facing içe dönük
facing south güneye bakan