facilitator

facilitator teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facilitator kolaylaştırıcı

facilitator terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facilitator facilitator kolaylaştırıcı kolaylaştırıcı
co-facilitator ko-kolaylaştırıcı
facilitator guide kolaylaştırıcı kılavuzu
workshop facilitator atölye kolaylaştırıcı
lead facilitator lider kolaylaştırıcı
meeting facilitator toplantı kolaylaştırıcı
group facilitator grup kolaylaştırıcı
facilitator notes kolaylaştırıcı notlar
facilitator's guide kolaylaştırıcı kılavuzu
program facilitator program kolaylaştırıcı
course facilitator kurs kolaylaştırıcı
key facilitator anahtar kolaylaştırıcı
master facilitator usta kolaylaştırıcı
external facilitator dış kolaylaştırıcı
family law facilitator aile hukuku kolaylaştırıcısı
professional facilitator profesyonel kolaylaştırıcı
facilitator training kolaylaştırıcı eğitimi
peer facilitator akran kolaylaştırıcı
law facilitator hukuk kolaylaştırıcı
parent facilitator ebeveyn kolaylaştırıcı
neutral facilitator nötr kolaylaştırıcı
experienced facilitator deneyimli kolaylaştırıcı
trainer and facilitator eğitmen ve kolaylaştırıcı
act as facilitator kolaylaştırıcı olarak hareket etmek
as facilitator kolaylaştırıcı olarak
facilitator manual kolaylaştırıcı kılavuzu
act as a facilitator kolaylaştırıcı olarak hareket etmek
family facilitator aile kolaylaştırıcısı
abe facilitator abe kolaylaştırıcı
facilitator for change değişim için kolaylaştırıcı
support group facilitator destek grubu kolaylaştırıcısı
lean facilitator yalın kolaylaştırıcı
discussion facilitator tartışma kolaylaştırıcı
programme facilitator program kolaylaştırıcı
trusted facilitator güvenilir kolaylaştırıcı
facilitator skills kolaylaştırıcı beceriler
teacher facilitator öğretmen kolaylaştırıcı
class facilitator sınıf kolaylaştırıcısı
facilitator briefing kolaylaştırıcı brifingi
bilingual facilitator iki dilli kolaylaştırıcı
innovation facilitator yenilik kolaylaştırıcı
effective facilitator etkili kolaylaştırıcı
facilitator and trainer kolaylaştırıcı ve eğitmen
facilitator role kolaylaştırıcı rolü
facilitator discussion kolaylaştırıcı tartışma
facilitator for kolaylaştırıcı
facilitator of change değişim kolaylaştırıcı
facilitator of the talks müzakerelerin kolaylaştırıcısı
party facilitator parti kolaylaştırıcısı
reach facilitator kolaylaştırıcıya ulaşmak