facilitated

facilitated teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facilitated kolaylaştırılmış

facilitated terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facilitated discussion kolaylaştırılmış tartışma
is facilitated kolaylaştırıldı
facilitated workshop kolaylaştırılmış atölye
facilitated diffusion kolaylaştırılmış difüzyon
will be facilitated kolaylaştırılacak
facilitated session kolaylaştırılmış oturum
be facilitated kolaylaştırılmak
has facilitated kolaylaştırdı
facilitated meeting kolaylaştırılmış toplantı
greatly facilitated büyük ölçüde kolaylaştırılmış
facilitated through aracılığıyla kolaylaştırdı
facilitated training kolaylaştırılmış eğitim
facilitated access kolay erişim
facilitated communication kolaylaştırılmış iletişim
well-facilitated iyi kolaylaştırdı
can be facilitated kolaylaştırılabilir
was facilitated by tarafından kolaylaştırıldı
workshop facilitated by tarafından gerçekleştirilen atölye çalışması
are facilitated kolaylaştırıldı
facilitated learning kolaylaştırılmış öğrenme
could be facilitated kolaylaştırılabilir
as facilitated by kolaylaştırdığı gibi
have facilitated kolaylaştırdı
facilitated with ile kolaylaştırılmış
facilitated group discussion kolaylaştırılmış grup tartışması
has been facilitated kolaylaştırıldı
facilitated process kolaylaştırılmış işlem
facilitated conversation kolaylaştırılmış konuşma
facilitated activity kolaylaştırılmış aktivite
i facilitated kolaylaştırdım
would be facilitated kolaylaştırılabilirdi
discussion facilitated by tartışma tarafından kolaylaştırıldı
facilitated environment kolaylaştırılmış çevre
facilitated dialogue kolaylaştırılmış diyalog
technology-facilitated teknoloji kolaylaştırdı
is being facilitated kolaylaştırılıyor
facilitated return kolaylaştırılmış getiri
facilitated procedures kolaylaştırılmış prosedürler
successfully facilitated başarıyla kolaylaştırıldı
are facilitated through yoluyla kolaylaştırılır
professionally facilitated profesyonelce kolaylaştırılmış
he facilitated kolaylaştırdı
were facilitated kolaylaştırıldı
would have facilitated kolaylaştırabilirdi
facilitated negotiation kolaylaştırılmış müzakere
facilitated a workshop çalıştay kolaylaştırdı
facilitated disclosure kolaylaştırılmış açıklama
facilitated implementation kolaylaştırılmış uygulama
facilitated success kolaylaştırılmış başarı
more facilitated daha kolay