facilely

facilely teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facilely uysalca