facile

facile teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı