facially

facially teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facially facially

facially terimi için benzer kelimeler ve anlamları

facially discriminatory yüz ayırımcı