facia

facia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı