facetiously

facetiously teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facetiously şaka yaparak