faceted

faceted teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
faceted yönlü

faceted terimi için benzer kelimeler ve anlamları

multi-faceted çok yönlü
faceted search yönlü arama
faceted glass yönlü cam
faceted stone yönlü taş
faceted crystal yönlü kristal
multi-faceted strategy çok yönlü strateji
single-faceted tek-yönlü
faceted reflector yönlü reflektör
faceted diamond yönlü elmas
multi-faceted crisis çok yönlü kriz
faceted browsing yönlü tarama
multi-faceted process çok yönlü süreç
multi-faceted support çok yönlü destek
faceted bead yönlü boncuk
faceted gems yönlü taşlar
faceted cut yönlü kesim
multi-faceted effort çok yönlü çaba
multi-faceted repercussions çok yönlü tepkiler
multi-faceted media çok yönlü medya
multi-faceted service çok yönlü servis
multi-faceted programme çok yönlü program
faceted design yönlü tasarım
multi-faceted plan çok yönlü plan
faceted glass beads yönlü cam boncuklar
faceted amethyst yönlü ametist
faceted results yönlü sonuçlar
multi-faceted and wide-ranging çok yönlü ve geniş kapsamlı
faceted drop yönlü düşüş
multi-faceted solution çok yönlü çözüm
faceted gold yönlü altın
faceted eyes yönlü gözler
a multi-faceted collage çok yönlü bir kolaj
multi-faceted technology çok yönlü teknoloji
m. multi-faceted support m. çok yönlü destek
faceted structure yönlü yapı
multi-faceted dialogue çok yönlü diyalog
multi-faceted benefits çok yönlü faydalar
multi-faceted endeavor çok yönlü çaba
multi-faceted company çok yönlü şirket
faceted rose quartz yönlü gül kuvars
dual-faceted çift yönlü
faceted group yönlü grup