facer

facer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facer darbe