facedown

facedown teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facedown yüzü aşağı dönük