faced

faced teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
faced yüzlü