faced

faced teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
faced yüzlü

faced terimi için benzer kelimeler ve anlamları

faced-to-faced karşılaştığı-to-yüzlü
bald-faced kel yüzlü
bald-faced hornet kel yüzlü eşekarısı
bevel-faced hammer eğimli yüzlü çekiç
bold-faced yüzsüz
boot-faced önyükleme suratlı
brazen-faced yüzsüz yüzlü
broad-faced geniş yüzlü
double-faced iki yüzlü
five-faced bishop beş yüzlü fil
freckle-faced çilli suratlı
full-faced tam yüzlü
hairy-faced kıllı suratlı
hard-faced sert yüzlü
horse-faced at suratlı
janus-faced ikiyüzlü
lean-faced yalın yüzlü
long-faced uzun suratlı
monkey-faced owl maymun yüzlü baykuş
moon-faced ay yüzlü
multi-faced çok yüzlü
open-faced açık yürekli
pasty-faced hamurumsu yüzlü
pie-faced pasta suratlı
pitch-faced zifiri yüzlü
po-faced çatık kaşlı
poker-faced poker suratlı
red-faced kırmızı yüzlü
rock-faced kaya suratlı
round-faced yuvarlak yüzlü
rubber-faced kauçuk yüzeyli
sad-faced üzgün suratlı
scar-faced yara izi suratlı
shit-faced bok suratlı
smooth-faced iki yüzlü
steel-faced çelik yüzlü
stone-faced taş suratlı
stony-faced taşlı yüzlü
straight-faced asık suratlı
two-faced iki yüzlü
white-faced beti benzi atmış
white-faced hornet beyaz yüzlü eşekarısı
glass-faced cam suratlı
grey-faced petrel gri yüzlü kuş
quarry-faced ocağı suratlı
faced with yüzleşmek
faced by karşılaştığı
when faced with karşılaştığında
challenges faced karşılaşılan zorluklar
are faced with ile karşı karşıya