facecloth

facecloth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facecloth yüz bez