face-saver

face-saver teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
face-saver yüz koruyucu

face-saver terimi için benzer kelimeler ve anlamları

life-saver hayat kurtarıcı
saver kurtarıcı
screen saver ekran koruyucusu
small-saver certificate küçük koruyucu sertifika
energy saver enerji tasarrufu
time saver zaman kazandıran
battery saver batarya koruyucu
super saver süper koruyucu
space saver yer tasarrufu
cell saver hücre koruyucu
water saver su tasarrufu
back saver arka koruyucu
gas saver gaz tasarrufu
saver shipping koruyucu nakliye
toll saver ücret tasarrufu
fuel saver yakıt tasarrufu
kelly saver sub kelly koruyucu alt
express saver ekspres koruyucu
screen saver mode ekran koruyucu modu
skin saver cilt koruyucu
a real time saver gerçek bir zaman tasarrufu
tree saver ağaç koruyucusu
servo saver servo koruyucu
cost saver maliyet tasarrufu
energy saver mode enerji tasarrufu modu
pump saver pompa koruyucu
saver function koruyucu işlevi
ups saver ups koruyucu
screen saver delay ekran koruyucu gecikmesi
air saver hava tasarrufu
screen saver settings ekran koruyucu ayarları
power saver mode güç tasarrufu modu
real life saver gerçek hayat kurtarıcı
kelly saver kelly koruyucu
movie saver film koruyucu
seal saver fok koruyucusu
saver's credit tasarruf kredisi
back saver sit arka koruyucu sit
space saver spare wheel uzay koruyucu stepne
a time saver zaman kazandıran
saver-style koruyucu tarzı
a space saver yer tasarrufu
aqua saver su tasarrufu
ribbon saver şerit koruyucu
back saver sit and reach arka koruyucu otur ve uzan
big time saver büyük zaman tasarrufu
ups express saver ups ekspres koruyucu
power saver function güç tasarrufu işlevi
screen saver feature ekran koruyucu özelliği
step saver adım koruyucu