face-centred

face-centred teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
face-centred yüzey merkezli