r rating

r rating teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r rating r derecesi

r rating terimi için benzer kelimeler ve anlamları

able rating mümkün değerlendirme
credit rating kredi notu
iso rating iso değerlendirmesi
leading rating lider derecelendirme
nielsen rating nielsen değerlendirmesi
octane-rating oktan-değerlendirme
ordinary rating sıradan derecelendirme
rating değerlendirme
rating badge derecelendirme rozeti
rating nut derecelendirme somunu
tungsten rating tungsten derecesi
rating scale değerlendirme ölçeği
rating plate sınıf plakası
power rating güç derecesi
rating agency derecelendirme kuruluşu
rating agencies derecelendirme kuruluşları
pressure rating basınç derecesi
rating system oylama sistemi
overall rating genel değerlendirme
voltage rating voltaj derecesi
risk rating risk oranı
fuse rating sigorta derecesi
fire rating yangın derecesi
performance rating performans değerlendirmesi
approval rating onay değerlendirmesi
electrical rating elektriksel değerlendirme
rating label derecelendirme etiketi
load rating yük katsayısı
credit rating agencies kredi derecelendirme kuruluşları
temperature rating sıcaklık derecesi
star rating yıldız derecesi
average rating ortalama puanı
credit rating agency kredi derecelendirme kuruluşu
motor rating motor gücü
re-rating yeniden değerlendirmesi
gross vehicle weight rating brüt araç ağırlık derecesi
contact rating iletişim değerlendirmesi
self-rating öz değerlendirme
bond rating tahvil değerlendirmesi
investment grade rating yatırım yapılabilir derece
type rating yazma değerlendirmesi
quality rating kalite değerlendirmesi
output rating çıktı derecesi
nameplate rating isim plakası derecesi
continuous rating sürekli değerlendirme
flange rating flanş derecesi
enclosure rating koruma sınıfı
sovereign rating egemen derecelendirme
duty rating görev notu
energy rating enerji derecesi