c'mere

c'mere teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c'mere c & # 039; sırf

c'mere terimi için benzer kelimeler ve anlamları

19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
mere sırf
grand'mere büyük & # x27; sadece
a mere sadece
mere fact sadece gerçek
mere mortals ölümlüler
mere conduit sadece boru
is a mere sadece
the mere fact that gerçek şu ki
in a mere sadece
mere recital sadece resital
mere existence sadece varoluş
mere mention sadece söz
mere coincidence sadece tesadüf
mere words saf kelimeler
mere exposure sadece maruz kalma
as mere sadece
mere trifle sadece önemsememek
by mere chance sadece şans eseri
mere chance sadece şans
not a mere recital bir resital değil
mere compliance sadece uyum
mere formality sadece formalite
mere damage sadece hasar
mere fashion sadece moda
mere months sadece aylar
mere survival sadece hayatta kalma
as a mere formality sadece bir formalite olarak
the mere thought sadece düşünce
mere absence sadece yokluk
mere suggestion sadece öneri
mere lapse of time sadece zaman atlamalı
mere possibility sadece olasılık
mere blip sadece blip
mere speculation sadece spekülasyon
mere fraction salt kesir
mere delay sadece gecikme
mere child sadece çocuk
a mere year sadece bir yıl
mere pittance salt pittance
mere accident sadece kaza
by the mere fact sadece
mere awareness sadece farkındalık
a mere formality sadece bir formalite
dismissed as mere sadece görevden alındı
mere days sadece günler
a mere fraction sadece bir kesir
mere knowledge sadece bilgi
mere silence sadece sessizlik
a mere 5% sadece% 5