g-men

g-men teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-men g-men

g-men terimi için benzer kelimeler ve anlamları

men who have sex with men erkeklerle seks yapan erkekler
men having sex with men erkeklerle seks yapan erkekler
men's men erkekler
networks of men who have sex with men erkeklerle seks yapan erkek ağları
among men who have sex with men erkeklerle seks yapan erkekler arasında
black men and white men siyah adamlar ve beyaz adamlar
all the king's men tüm kralın adamları
fifteen men on the dead man's chest — / yo-ho-ho, and a bottle of rum! ölü adamın on beş adamı, göğsüne - / yo-ho-ho ve bir şişe rom!
fifth monarchy men beşinci monarşi erkekleri
hsia-men hsia-men
justify the ways of god to men, to erkeklere, tanrı yollarını doğrulamak
king's men kralın adamları
little men küçük adamlar
men erkekler
men's erkekler & # x27; ın
men's room erkekler odası
men's wear erkek giyimi
men- bah-
men-children erkek-çocuk
merry men mutlu adamlar
midsummer-men yaz ortasında-men
of mice and men farelerin ve erkeklerin
orange men's day turuncu erkekler günü
separate the men from the boys erkekleri çocuklardan ayırmak
the best-laid plans of mice and men often go awry farelerin ve erkeklerin en iyi şekilde yerleştirilmiş planları genellikle ters düşer
the mass of men lead lives of quiet desperation erkeklerin kütlesi sessiz bir umutsuzluğa yol açıyor
these are the times that try men's souls bunlar erkeklerin ruhlarını deneyen zamanlardır.
tide in the affairs of men, there is a erkek işlerinde gelgit, bir
wise men bilge adamlar
mad men deli adam
men at work çalışma var
holy men kutsal adamlar
three men in a boat bir teknede üç adam
three wise men üç bilge adam
three men in a boat jerome k. jerome tekne içinde üç adam jerome k. jerome
older men yaşlı adamlar
men and women erkekler ve kadınlar
men's health erkek sağlığı
all men are created equal bütün erkekler eşit yaratılır
military men askeri adamlar
old men yaşlı adam
all men bütün erkekler
both men and women hem kadınlar hem de erkekler
enlisted men kayıtlı erkekler
fighting men erkeklerle dövüşmek
men's room erkekler odası
gay men eşcinsel erkekler
men of letters harflerin adamları
yes men evet beyler
men's grooming erkekler tımar ediyor