zack

zack teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zack zack