earworm

earworm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earworm kulakkurdu'dur

earworm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

corn earworm mısır kurdu