earworm

earworm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earworm kulakkurdu'dur