earwax

earwax teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earwax kulak kiri

earwax terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earwax blockage kulak kiresi tıkanması
earwax buildup earwax birikmesi