earthy

earthy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthy dünyevi