earthworm

earthworm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı