earthshaking

earthshaking teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthshaking fikirleri altüst eden

earthshaking terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nothing earthshaking hiçbir şey sarsıntı