earthman

earthman teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthman dünya adamı