earthing

earthing teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthing topraklama

earthing terimi için benzer kelimeler ve anlamları

live working - portable equipment for earthing or earthing a canlı çalışma - topraklama veya topraklama için taşınabilir ekipman
earthing system topraklama sistemi
earthing switch topraklama anahtarı
protective earthing koruyucu topraklama
earthing and bonding topraklama ve yapıştırma
earthing grid topraklama ızgarası
earthing rod topraklama çubuğu
earthing network topraklama ağı
earthing boss topraklama patronu
earthing cable topraklama kablosu
earthing strap topraklama kayışı
earthing connection topraklama bağlantısı
earthing terminal topraklama terminali
earthing bar topraklama çubuğu
earthing conductor topraklama iletkeni
earthing device topraklama cihazı
earthing wire topraklama teli
earthing resistance topraklama direnci
earthing point topraklama noktası
earthing leads topraklama kabloları
earthing circuit topraklama devresi
neutral earthing nötr topraklama
earthing screw topraklama vidası
earthing and lightning protection topraklama ve yıldırımdan korunma
earthing contact topraklama kontağı
earthing protection topraklama koruması
electrical earthing elektrik topraklaması
earthing clamp topraklama kelepçesi
earthing plate topraklama plakası
earthing transformer topraklama transformatörü
protective multiple earthing koruyucu çoklu topraklama
earthing disconnector toprak ayırıcı
earthing bonding topraklama bağı
earthing and lightning topraklama ve yıldırım
earthing and grounding topraklama ve topraklama
reliable earthing güvenilir topraklama
earthing ring topraklama halkası
earthing electrode topraklama elektrotu
earthing truck topraklama aracı
shield earthing kalkan topraklama
earthing clip topraklama klipsi
make proof earthing switch topraklama anahtarı yapmak
earthing busbar topraklama barası
working earthing çalışan topraklama
shaft earthing şaft topraklaması
protective earthing connection koruyucu topraklama bağlantısı
for earthing topraklama için
earthing grounding topraklama topraklaması
earthing the case davanın topraklanması
earthing method topraklama yöntemi