earthbound

earthbound teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthbound toprağa bağlı