earthbound

earthbound teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earthbound toprağa bağlı

earthbound terimi için benzer kelimeler ve anlamları

earthbound reality dünya gerçekliği